Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  (*) THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA

  • Thời Gian Ra Mắt Event : 18h00 15/12/2022
  • Thời Gian Kết Thúc Event : 23h59 01/01/2023
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 10 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 30 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống


  (*) NPC LIÊN QUAN
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị

  (*) CÔNG THỨC EVENT
    
  Công Thức Ép - NPC Ông Già Noel - Tại Trung Tâm Thành Thị Hình Ảnh Túi Quà Giáng Sinh Ghi Chú
  Túi Quà Giáng Sinh 
  Bán: 500 Túi Quà Giáng Sinh  = 500 tiền đồng
  Lưu Ý : Cho Phép Reset Event Thoải Mái 
  Nhưng Sau Khi Reset Event Ăn Sẽ Không Có Ra Exp Trong Event Sau Reset
   
  Sử dụng nhận ngay 10.000.000 kinh nghiệm (kg cộng dồn)
  Mỗi Nhân Vật Sử Dụng Tối Đa 500 Cái 
  Cấp 50 Có Thể Sử Dụng
   
  Phần Thưởng khi sử dụng Túi Quà Giáng Sinh
  Sử dụng nhận ngay 10.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) và có tỉ lệ nhận 1 vật phẩm bên dưới
  Hình Ảnh Minh Họa
  Phúc Duyên Đại
  Quế Hoa Tửu
  Thiên Sơn Bảo Lộ
  Lệnh Bài Dã Tẩu
  Chìa Khóa Tống Kim - Cao Cấp
  Phi Tốc Hoàn
  Đại Lực Hoàn
  Kick Công Trợ Lực Hoàn ( Tống Kim )
  Lệnh Bài Tống Kim
  Phi Tốc Tống Kim
  Chiến Cổ Tống Kim
  Thủy Tinh 
  Tịnh Hồng Bảo Thạch
  Bàn Nhược Tâm Kinh
  Tiên Thảo Lộ 8h
  Lễ Bao Định Quốc - Vĩnh Viễn
  Mở Ra 1 Món Trang Bị Định Quốc
  Lễ Bao An Bang - Vĩnh Viễn
  Mở Ra 1 Món Trang Bị An Bang
  Đá Ngũ Sắc - Phát Sáng Vũ Khí - Tại Thợ Rèn Thành Thị
  Mảnh Trang Bị Thiên Hoàng 
  Gom Đủ 100 Mảnh Ép Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Đá Tiến Cấp - Dùng Để Nâng Cấp Vũ Khí
  Sát Thủ Lệnh ( Cấp 2 ) 
  Lệnh Bài Boss Đại
  Mảnh Áo Vinh Diệu
  Gom Đủ 100 Mảnh Ép Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Mảnh Giày Vinh Diệu
  Gom Đủ 100 Mảnh Ép Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Mảnh Dây Chuyền An Bang
  Gom Đủ 100 Mảnh Ép Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Võ Lâm Mật Tịch
  Tẩy Tủy Kinh
  Bạch Chân Đơn
  Sử Dụng Nhận Được 500.000.000 Exp , sử dụng max  1 tỷ 5 sẽ đếm ngược 30 ngày sau mới có thể sự dụng tiếp tục
  Huyết Chân Đơn
  Huyền Chân Đơn
  Hoàng Chân Đơn [ Không Tính Chung Với 1 Tỷ 5 Của Huyền Chân Đơn]
  (Sử Dụng Nhận Ngay 2.000.000.000 Kinh Nghiệm )

  Lưu Ý :  [Khi sử dụng max 2 tỷ sẽ reset đếm ngược 30 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp theo]
  Tử Tinh Khoáng Thạch
  Lệnh Bài Boss Kim Quang
  Mãnh Bí Kiếp 21 
  (Gôm đủ 100 mảnh đến Thợ Rèn Thần Bí Lâm An có thể ghép Bí Kiếp Kỹ Năng 90 (Cấp 21)
  Cống Nguyệt Phù Dung
  Phụng Quả Phù Dung
  Mảnh Nhẫn Kim Quang ( Hỏa ) 
  Gom Đủ 100 Mảnh Ép Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Mảnh Nhẫn Kim Quang ( Thủy ) 
  Gom Đủ 100 Mảnh Ép Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Cây Thông Giáng Sinh
  Hạn sử dụng đến hết event 
  Dùng Để Đổi Vật Phẩm
  Hộp Quà Giáng Sinh
  Hạn sử dụng đến hết event 
  Dùng Để Nộp 1000 - 1500 Cái Nhận Thưởng Cá Nhân
  Ông Già Noel
  Dùng Để Đua Top Cá Nhân
  HSD 72 Giờ
  Đá Phong Thần - Trùng Luyện Áo Phong Thần ( Thời Gian Phục Hồi ) 
  Bảo Rương Mảnh Động Sát 
  ( Mở ra nhận ngẫu nhiên 1 mảnh động sát - thu nhập 100 mảnh ghép tại thợ rèn lâm an thần bí ) 
  Mảnh Thần Mã Bôn Tiêu
  Ngựa Bôn Tiêu Trắng - Vĩnh Viễn
  Đại Thành Bí Kíp 120 
  Bí Kíp Kỹ Năng 120
  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù 
  HSD 30 Ngày và Không Cộng Dồn Càn Khôn Song Tuyệt Bội
  Đá Hoàn Mỹ - Dùng Để Nâng Cấp An Bang Hoàn Mỹ
  Link
   
  Phần Thưởng Khi Nhận Mốc Sử Dụng 500 Túi Quà Giáng Sinh
  Mặc Định Nhận 20.000.000.000 Exp [ Có Cộng Dồn ] và Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Bên Dưới
  Hình Ảnh Minh Họa Số Lượng Tỉ Lệ
  Võ Lâm Mật Tich 2 Hoặc Tẩy Tủy Kinh 2  1 Mặc Định
  Mặc Định Ngẫu Nhiên 1 Trong 5 Vật Phẩm 
  Nón Giáng Sinh
  Áo Giáng Sinh
  Quần Giáng Sinh
  Vớ Giáng Sinh
  Chuông Giáng Sinh
  HSD Đến Hết Event 

  Thu Thập Đủ 5 Loại Đến Thợ Rèn Thần Bí Lâm An Ghép Nếu Thành Công Sẽ Nhận Được 1 Trấn Phai Linh Dược
  * Lưu Ý : Tỉ Lệ Thành Công 50% , Thất bại Mất Tất Cả
  ( Hạn Trữ Trấn Phái Linh Dược = 7 Ngày ) 

  ( Trấn Phái Linh Dược - Sử Dụng Nhận 5 Điểm Tiềm Năng - Mỗi Nhân Vật Có Thể Sử Dụng 20 Viên )
  1 Mặc Định
  Bạch Tuyết Tuần Lộc
  (Chỉ số = Xích Long Câu Hoàng Kim Cấp 5 ) 
  ( Hạn Sử Dụng Hết Event )
  Link
  Mục Đích : Cho Có Không Khí Event Noel , Hết Noel Sẽ Không Bao Giờ Xuất Hiện Nữa
  1 Ngẫu Nhiên
  Tử Tinh Khoáng Thạch 600 Ngẫu Nhiên
  Tử Tinh Khoáng Thạch 700 Ngẫu Nhiên
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội
  Công Dụng :  HSD 30 Ngày
  Không Cộng Dồn Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
  1 Ngẫu Nhiên
  Mặt Nạ Chiến Trường ( x2 Tống Kim và + 1 Kỹ Năng Vốn Có ) 
  HSD 14 ngày
  1 Ngẫu Nhiên
  Tử Kim Chân Đơn
  [ Sử Dụng Nhận Ngay 5.000.000.000 Điểm Kinh Nghiệm ]
  Lưu Ý : Khi Sử Dụng Max 5 Tỷ Sẽ Reset Đếm Ngược 30 Ngày Sau Mới Có Thể Sử Dụng Tiếp
  1 Ngẫu Nhiên
  Túi Thiên Kim
  ( Mở Ra Nhận Ngẫu Nhiên Mảnh HKMP , Gom Đủ 100 Mảnh Ép Trang Bị Vĩnh Viễn ) 
  Tại Thợ Rèn Lâm An Thần Bí 
  10 Ngẫu Nhiên
  Mảnh Thần Mã Phiên Vũ
  ( Gom Đủ 100 mảnh + Ngựa Bôn Tiêu Hoàng Kim Cấp 5 - Ghép Ngựa Phiên Vũ Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An )
  10 Ngẫu Nhiên
  Mã Thạch Xích Long Câu
  ( Gom Đủ 100 Mảnh + Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim Cấp 5 ) Ghép Ngựa Xích Long Câu Hoàng Kim Cấp 1 )
  Tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  x 5 Ngẫu Nhiên
  Rương HKMP 10 Phái - Mở Trang Bị Ngẫu Nhiên  1 Ngẫu Nhiên
  Rương HKMP 10 Phái - Tự Chọn Hệ Phái  1 Ngẫu Nhiên
  Hoàng Kim Lệnh - Đổi Trang Bị - Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  HSD 14 Ngày
  1 Ngẫu Nhiên
  Thiên Kim Lệnh - Đổi Trang Bị - Lâm An Thợ Rèn Thần bí 
  HSD 14 Ngày
  1 Ngẫu Nhiên
  Cây Thông Giáng Sinh
  ( HSD Hết Event ) 
  150 Ngẫu Nhiên
  Ông Gia Noel
  ( HSD Hết Event ) 
  100 Ngẫu Nhiên
  Đá Trang Sức
  Link
  1 Ngẫu Nhiên
  Combo Mảnh Phong Thần Tiểu 
  ( Mở Nhận 5 Mảnh Áo và 5 Mảnh Nhẫn ) 
  1 Ngẫu Nhiên
  Ngựa Phiên Vũ ( Trắng ) - Vĩnh Viễn 1 Ngẫu Nhiên
  Túi Trang Sức - Mở Ra Trang Sức Vĩnh Viễn 1 Ngẫu Nhiên
  Bộ Trang Bị Vinh Diệu - Vĩnh Viễn 1 Ngẫu Nhiên
  Phi Phong Phá Quân Cấp 3 - Vĩnh Viễn 1 Ngẫu Nhiên
   
  Nộp Cây Thông Giáng Sinh - đổi thưởng tại Cây Thông Ước Nguyện
  (Hạn đổi đến hết event)
  Cây Thông Giáng Sinh
  Càn Khôn Giới Chỉ - HSD 15 Ngày 800
  Cặp Nhẫn Vô Danh Giới Chỉ - HSD 14 Ngày 600
  Top Mặt Nạ Tống Kim ( +2 Kỹ Năng Vốn Có và x2 Điểm Tống Kim )
  HSD 14 Ngày
  500
  Thiên Kim Lệnh 
  Đổi Ra Trang Bị HSD 14 Ngày
  400
  Trang Sức Long Đảm - HSD 15 Ngày 150
  Chim May Mắn - Event 
  Cộng 1 Kỹ Năng Vốn Cố - HSD Tích Trữ 1 Ngày
  HSD 7 Ngày 
  30
   
  Hoạt Động Sôi Nổi  Cây Thông Giáng Sinh
  Tống Kim Duy Nhất 21h00 Mỗi Ngày  ( Hạng 1 > Hạng 20 )
  Ngẫu Nhiên Nhận Được 2 - 5 Cái
  Lưu Ý : Nhớ Để Trống Rương - Tránh Bị Mất Không Nhận Được
  Boss Đại HKMP Mỗi Ngày  Mỗi Boss Sẽ Rơi Thêm 5 Cái  Nộp Vật Phẩm - Đạt Mốc Nhận Thưởng
    
  Nội Dung 20 Nhân Vật Mốc 1000 Hoa Tri Ân 20 Nhân Vật Mốc 1500 Hoa Tri Ân
  Nộp "Hộp Quà Giáng Sinh nhận thưởng ở NPC "Tổng Quản Sự Kiện"

  20 nhân vật đầu tiên nộp Hộp Quà Giáng Sinh đạt mốc 1000 và 1500  nhận thưởng

  (Hạn nộp đến hết event)
  Vòng Sáng Nổi Bật (+1 Kỹ Năng Vốn Có)
   (Hạn Sử Dụng: 23h59 - 10/01/2023)
  Vô Song Ấn
   (Hạn Sử Dụng: 23h59 - 10/01/2023)
  [Cho AE trãi nghiệm]

  +1 Kỹ Năng Vốn Có
  + Kỹ Năng (Đại Diệp Khí Tráo)

  Khi người chơi bị trúng Thúy Ngọc Băng Huyền sẽ bị cứng đơ và sẽ ở trong trạng thái bất tử trong 3 giây 
  (không bị dính dame, không mất máu)  Đua Top Cá Nhân - Ông Thần Event
  Ông Thần Event - Đua Top Cá Nhân
  Top 1 Hạn Sử Dụng
  1 Món Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái Max Option - Tự Chọn Bất Kì 
  ( Có Thể Chọn Cả Trang Bị Hạn Chế )
  Vĩnh Viễn
  1 Bộ Trang Bị Phong Thần - Max Option Vĩnh Viễn
  1 Danh Hiệu " Vang Danh Thiên Hạ "
  ( + 1 Kỹ Năng Vốn Có )
  Vĩnh Viễn
  1 Ngựa Ông Thần Event - Đẹp Mắt Nổi Bật 
  ( Option Tương Xứng Ngựa Xích Long Câu Hoàng Kim Cấp 5 )
  ( Nhưng Có Thêm Dòng Bỏ Qua Tất Cả Kháng Tinh 5% )
  90 Ngày
  Tạc Tương Ông Thần Event - Ở Tương Dương Trung Tâm 90 Ngày
   
  Top 2  Hạn Sử Dụng
  1 Bộ Trang Bị Phong Thần - Ngẫu Nhiên Option Vĩnh Viễn
  1 Món Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái Bất Kì - Ngẫu Nhiên Option
  ( Không Được Chọn Trang Bị Hạn Chế ) 
  Vĩnh Viễn

    
  Tên Phần Thưởng  Hình Ảnh Minh Họa
  Vòng Sáng Nổi Bật 
  + 1 Kỹ Năng Vốn Có
  Vô Song Ấn
  Hiệu Ứng 
  • Kỹ Năng Đại Diệp Khí Tráo : Có 2 Cách Sử Dụng
  • 1/ Bị Động : Khi Máu Nhân Vật Còn 25% sẽ có tỉ lệ 30% Xuất Đại Diệp Khí Tráo
  • Sẽ Miễn Dịch Sát Thương 3 Giây ( Nhưng Vẫn Bị Phản Dame )
  •  
  • 2/ Chủ Động : Tự Động Bật Kỹ Năng = ô phím tắt sẽ miễn dịch sát thương 3 giây ( nhưng vẫn bị phản dame )
  • => Thời Gian Bị Delay Kỹ Năng 65 Giây
  Ngựa Ông Thần Event ( Option Tương Xứng Ngựa Xích Long Câu Hoàng Kim Cấp 5 )
  ( Nhưng Có Thêm Dòng Bỏ Qua Tất Cả Kháng Tinh 5% )

   
   
  (*) Volampc.Net  Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !