Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  (*) NPC Liên Quan
  NPC Vị Trí
  165/200 Lâm An
  Áp Dụng Máy Chủ Thái Sơn và Hồi Sinh

  (*) Chế Tạo Vô Danh
  Vật Phẩm Nguyên Liệu
  Vô Danh Chỉ Hoàn
  • Vô Danh Hồn Thạch x4
  • 60.000 Điểm Vinh Dự
  • Tỉ Lệ Lên 100%
   
  Vô Danh Giới Chỉ
  • Vô Danh Hồn Thạch x4
  • 60.000 Điểm Vinh Dự
  • Tỉ Lệ Lên 100%

  (*) Chế Tạo Fi Fong
  Vật Phẩm Nguyên Liệu
  Fi Fong Cấp 4
  ( Tỷ Lệnh Thành Công 75 % )
  • Fi Fong Cấp 3 ( x2 )
  • 3 Viên Thuỷ Tinh ( 3 Màu )
  • Lệnh Bài Nâng Cấp Fi Fong
  • Xịt Mất Nguyên Liệu ( Ko Mất Phi Phong )
  Fi Fong Cấp 5
  ( Tỷ Lệnh Thành Công 75 % )
  • Fi Fong Cấp 4 ( x2 )
  • 3 Viên Thuỷ Tinh ( 3 Màu )
  • Lệnh Bài Nâng Cấp Fi Fong
  • Xịt Mất Nguyên Liệu ( Ko Mất Phi Phong )
  Tu ML