Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
   
  NÂNG CẤP TRANG BỊ PHONG THẦN
  TÊN VẬT PHẨM - Hình Ảnh Minh Họa Công thức ghép Ghi chú
  Phong Thần Chiến Giáp
  Random Phục Hồi 40 > 60
  Vinh Diệu Chi Y (Vĩnh Viễn)
  100 Mãnh Phong Thần Chiến Giáp
  300 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 50% 

  Thất bại mất 
  10 Mảnh và 300 Tử Tinh Khoáng Thạch]
  Phong Thần Giới Chỉ
  Vinh Diệu Chi Ngoa  (Vĩnh Viễn)
  100 Mãnh Phong Thần Giới Chỉ
  300 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 50% 

  Thất bại mất 
  10 Mảnh và 300 Tử Tinh Khoáng Thạch]

  Trùng Luyện Trang Bị - Phong Thần
  Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Đặt 1 Trang Bị Phong Thần 
  1 Đá Phong Thần - Shop Tử Tinh Khoáng Thạch
  3 Viên Thủy Tinh ( Lam + Lục + Tử ) 
  3 Viên Tịnh Hồng Bảo Thạch

  Thành Công Sẽ random Option Phục Hồi 40 > 60