Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  (*) THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA

  • Thời Gian Ra Mắt Event : 19h00 18/11/2022
  • Thời Gian Kết Thúc Event : 23h59 03/12/2022
  • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 10 trở lên
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 30 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống
   
  (*) NPC LIÊN QUAN
  Hình Ảnh Vị Trí
  Trung tâm thất đại thành thị
  (*) NGUYÊN LIỆU EVENT
    
  Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
  Túi Nguyên Liệu Thành Phẩm
  • Đánh quái bản đồ 70 > 90 rơi ra hoặc mua nhanh tại NPC Tổng Quan Sự Kiện [ 500 Túi Nguyên Liệu = 5 Xu ] 
  • Sử dụng nhận ngẫu nhiên các vật phẩm bên dưới
  Tôn Thành Phẩm
  • Sử dụng Túi Nguyên Liệu nhận được , Xếp chồng 500 , có thể quăng ra , giao dịch , bày bán. 
  Sự Thành Phẩm
  • Sử dụng Túi Nguyên Liệu  nhận được, Xếp chồng 500 , có thể quăng ra , giao dịch , bày bán. 
  Trọng Thành Phẩm  
  • Sử dụng Túi Nguyên Liệu  nhận được, Xếp chồng 500 , có thể quăng ra , giao dịch , bày bán. 
  Đạo Thành Phẩm 
  • Sử dụng Túi Nguyên Liệu  nhận được, Xếp chồng 500 , có thể quăng ra , giao dịch , bày bán. 

  (*) CÔNG THỨC EVENT
    
  Công Thức Ép - NPC Tổng Quan Sự Kiện - Tại Trung Tâm Thành Thị Hình Ảnh Hộp Quà Ân Sư Ghi Chú
  1 Tôn
  1 Sự
  1 Trọng
  1 Đạo
  1 Tiền Đồng
  Sử dụng nhận ngay 500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn)
  Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 600 cái
  Cấp 10 trở lên mới có thể sử dụng
   
  Công Thức Ép - NPC Hoa Hồng Khổng Lồ - Tại Trung Tâm Thành Thị Hình Ảnh Thiệp Hoa Hồng Ghi Chú
  1 Tôn
  1 Sư
  1 Trọng
  1 Đạo
  2.5 Vạn Lượng
  Sử dụng nhận ngay 1.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn)
  Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 200 cái
  Cấp 80 trở lên mới có thể sử dụng

  (*) PHẦN THƯỞNG EVENT
   
  Phần Thưởng khi sử dụng Hộp Quà Ân Sư
  Sử dụng nhận ngay 500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) và có tỉ lệ nhận 1 vật phẩm bên dưới
  Hình Ảnh Ghi Chú
  Phúc Duyên Tiểu  Sử Dụng Nhận Được 10 Điểm Phúc Duyên
  Phúc Duyên Trung Sử Dụng Nhận Được 20 Điểm Phúc Duyên
  Phúc Duyên Đại Sử Dụng Nhận Được 50 Điểm Phúc Duyên
  Bách Quả Lộ Sử Dụng Nhận Ngay 15 Điểm KTC Trong 1 Giờ
  Thiên Sơn Bảo Lộ Sử Dụng Nhận 10 Điểm May Mắn Trong 1 Giờ
  Quế Hoa Tửu Sử Dụng Nhận 20 May Mắn Cho Tổ Đội Trong 30 Phút
  Thiết La Hán Sử Dụng Nhận Được Ngẫu Nhiên Exp - Tối Đa 10 Tr Exp / Ngày
  Lệnh Bài Dã Tẩu Sử Dụng Hoàn Thành Nhiệm Vụ Dã Tẩu
  Phi Tốc Hoàn Tăng 50% Tốc Độ Xuất Chiêu
  Đại Lực Hoàn Tăng 100 Sát Thương Vật Lý Điểm
   Trợ Lực Hoàn [ Tống Kim ]  Sử Dụng Tăng Lực Tay Nội Công và Ngoại Công Ở Tống Kim
  Lệnh Bài Tống Kim Tăng Tốc Độ Xuất Chiêu Trong Tống Kim
  Phi Tốc Tống Kim Tăng Tốc Độ Xuất Chiêu Trong Tống Kim
  Chiến Cổ Tống Kim Tăng Kháng Trong Tống Kim
  Tiên Thảo Lộ 1h Sử Dụng Nhận x2 Điểm Kinh Nghiệm Trong 1 Giờ
  Thiết La Hán - Lễ Bao Sử Dụng Nhận Được Ngẫu Nhiên Exp - Tối Đa 10 Tr Exp / Ngày
  Thủy Tinh Các Loại Sử Dụng Để Tẩy Tủy Kỹ Năng và Nhiều Công Dung Khác
  Tịnh Hồng Bảo Thạch Sử Dụng Để Tẩy Tủy Tiềm Năng 
  Voucher Bang Hội - HSD 24 Giờ Xem Chi Tiết Tại Đây
  Link
  Trang Bị Kim Phong - Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên Nhận 1 Món Trang Bị Kim Phong - Vĩnh Viễn
  Đại Thành Bí Kíp 90 Sử Dụng Nhận Kỹ Năng 90 Đạt Ngay 20 Kill
  Hạt Giống Cây Tri Ân 
  Bấm chuột phải sử dụng để trồng cây - khi cây trưởng thành hái cây sẽ nhận được ngẫu nhiên 4 chữ bên dưới
  Nhất 
  Tự 
  Vi 
  Ghép tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
   
  (*) PHẦN THƯỞNG NHẬN MỐC
   
  Phần Thưởng Khi Nhận Mốc Sử Dụng 600 Hộp Quà Ân Sử
  Mặc Định Nhận 300.000.000 Exp ( Cộng Dồn ) và 01 Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Bên Dưới
  Hình Ảnh Minh Họa Số Lượng Tỉ Lệ
  Điểm Danh Vọng 888 Mặc Định
  Lễ Bao Kim Phong - HSD 3 Ngày
  Khui Ra 1 Sét Kim Phong  - HSD 7 Ngày
  1 Mặc Định
  Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt - HSD 14 Ngày 2 Ngẫu Nhiên
  Lễ Bao Trang Sức - HSD Khui 3 Ngày
  ( Mở Ra Nhận Ngẫu Nhiên : Yên Ba , Trấn Nhạc , Cuồng Lan , Long Đảm , Nhược Thủy , Vũ Uy )
  ( HSD 15 Ngày ) 
  1 Ngẫu Nhiên
  Ngựa Chiếu Dạ - HSD 30 Ngày 1 Ngẫu Nhiên
  Ngựa Xích Thố - HSD 30 Ngày 1 Ngẫu Nhiên
  Ngựa Chiếu Dạ - Vĩnh Viễn 1 Ngẫu Nhiên
  Ngựa Xích Thố - Vĩnh Viễn 1 Ngẫu Nhiên
  Lễ Bao Ngựa 80 - Vĩnh Viễn
  Khui Ra Random Ngựa Ngẫu Nhiên - Vĩnh Viễn
  1 Ngẫu Nhiên
  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù - HSD Trữ 7 Ngày
  Công Dụng Khi Sử Dụng - HSD 15 Ngày
  1 Ngẫu Nhiên
  Đá Phát Sáng - Nâng Cấp Vũ Khí Phát Sáng 
  Lưu Ý : Chỉ Đẹp Mắt và Không Có Hiệu Ứng Gì Thêm
  Ép Tại Thợ Rèn Thành Thị
  1 Ngẫu Nhiên
  Lễ Bao Bộ Trang Bị Hiệp Cốt - HSD Trữ 3 Ngày
  Mở Ra 1 Bộ Trang Bị Hiệp Cốt - HSD 14 Ngày
  1 Ngẫu Nhiên
  Lễ Bao Bộ Trang Bị Nhu Tình - HSD Trữ 3 Ngày
  Mở Ra 1 Bộ Trang Bị Nhu Tình - HSD 14 Ngày
  1 Ngẫu Nhiên
  Tẩy Tủy Kinh 1 Ngẫu Nhiên
  Võ Lâm Mật Tịch 1 Ngẫu Nhiên
  Đá Tiến Cấp
  Dùng Để Tăng Cấp Vũ Khí
  Lâm An Thợ Rèn Thần Bí
  1 Ngẫu Nhiên
  Mảnh Ghép - Ngựa 80 - Vĩnh Viễn
  Gom Đủ Mảnh Số 1 và 2 - Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  Yêu Cầu 1 Kim Tê ( 100 Vạn ) - Mua Tại Hàng Rong và Gom Đủ 2 Mảnh Để Ép
  1 Ngẫu Nhiên
  Mảnh Ghép - Võ Lâm Mật Tịch - Vĩnh Viễn
  Gom Đủ Mảnh Số 1 và 2 - Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  Yêu Cầu 1 Kim Tê ( 100 Vạn ) - Mua Tại Hàng Rong và Gom Đủ 2 Mảnh Để Ép
  1 Ngẫu Nhiên
  Mảnh Ghép - Tẩy Tủy Kinh - Vĩnh Viễn
  Gom Đủ Mảnh Số 1 và 2 - Ép Tại Lâm An Thợ Rèn Thần Bí 
  Yêu Cầu 1 Kim Tê ( 100 Vạn ) - Mua Tại Hàng Rong và Gom Đủ 2 Mảnh Để Ép
  1 Ngẫu Nhiên
   
  Phần Thưởng Khi Nhận Mốc Sử Dụng Max 2 Loại Event 
  ( 600 Hộp Quà Ân Sư và 200 Thiệp Ân Sư ) 
  Tại NPC Quản Lý Sự Kiện - Trung Tâm Thành Thị
  Hình Ảnh
  Vòng Sáng Nổi Bật - HSD Đến Hết Event - Ăn Trước Hoặc Ăn Sau Cũng Đến Thời Gian Này Là Hết
  Kháng Tất Cả : 5%
   
  Phần Thưởng Khi Ghép 4 Chữ " Nhất - Tự - Vi - Sư " Ở Thợ Rèn Thần Bí Lâm An
  Nhận Được Hộp Quà Nghĩa Trọng 
  Mở Ngẫu Nhiên Nhận 1 Vật Phẩm Bên Dưới
  01 Cống Nguyệt Phù Dùng - HSD 15 Ngày
  01 Phụng Quả Phù Dung - HSD 15 Ngày
  05 Sát Thủ Lệnh - Cấp 2 - HSD 15 Ngày
  Lưu Ý : Phải Có 50 Vạn Trong Rương Mới Thả Được 

   
  Hình Ảnh Minh Họa - Lễ Bao Trang Sức 
  ( Mở Ra Nhận Ngẫu Nhiên : Yên Ba , Trấn Nhạc , Cuồng Lan , Long Đảm , Nhược Thủy , Vũ Uy )
   
  (*) Volampc.Net  Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !