Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện : Bắt Đầu Event > Kết Thúc Event
  Vật Phẩm Cách Thu Nhập Cách Sử Dụng
  Voucher Bang Hội  Nhận được khi sử dụng Event và các hoạt động ingame
  - Tiêu diệt Boss Tiểu nhận: 10 Voucher Bang Hội
  - Tiêu diệt Boss Đại nhận: 10 Voucher Bang Hội
  - Dã Tẩu (hoàn thành chuỗi 30) nhận: 3 Voucher Bang Hội
  - Tống Kim (trận 21h00 đạt 5000 điểm) khi hết trận nhận : 5 Voucher Bang Hội
  Nộp tại tượng Sự Kiện Bang Hội

  ở Ba Lăng Huyện
  (200/200)

   
  Người vào bang hội 48h mới có thể nộp Voucher Bang Hội
  - Voucher Bang Hội nhận được từ event  (có thể giao dịch, HSD 24 giờ)
  - Voucher Bang Hội nhận được từ Hoạt Động (Khóa Vĩnh Viễn , HSD 24 Giờ)
   
  Phần Thưởng - Sự Kiện Bang Hội
  Top 1 Bang Hội - Cho 1 Cá Nhân Sở Hữu ( Chỉ Bang Chủ Nhận Thưởng )  Thời Gian Sử Dụng
  3 Bảo Rương HKMP ( Được Chọn Môn Phái - Được Chọn Hệ Phái)
  (Mở Ngẫu Nhiên Đồ)
  (không được chọn trùng môn phái nhau)
  Vĩnh Viễn
  1 Món Trang Bị Kim Quang ( Tự Chọn )
  (Trừ Vũ Khí và Nhẫn)
  Vĩnh Viễn
  500 Sát Thủ Lệnh ( Cấp 2 ) 
  Lưu Ý : Phải Có 50 Vạn Trong Rương Mới Thả Được 
  Hạn Sử Dụng 30 Ngày
  8 Mặt Nạ Vương Giả
  Mặt Nạ + 1 Kỹ Năng Vốn Có 
  Hạn Sử Dụng 30 Ngày
   
  Phần Thưởng Top 2 - Cho 1 Cá Nhân Sở Hữu ( Chỉ Bang Chủ Nhận Thưởng )  Thời Gian Sử Dụng
  2 Bảo Rương HKMP ( Được Chọn Môn Phái và Được Chọn Hệ Phái )
  (Mở Ngẫu Nhiên Đồ)
  ( Không Được Chọn Trùng Những Môn Phái Của Top 1 Đã Chọn )
  Vĩnh Viễn
  300 Sát Thủ Lệnh - Cấp 2 
  Lưu Ý : Phải Có 50 Vạn Trong Rương Mới Thả Được 
  Hạn Sử Dụng 30 Ngày
  05 Mặt Nạ Vương Giả 
  Mặt Nạ + 1 Kỹ Năng Vốn Có 
  Hạn Sử Dụng 30 Ngày
   
  Phần Thưởng Top 3 ( Chỉ Bang Chủ Nhận Thưởng )  Thời Gian Sử Dụng
  02 Mặt Nạ Vương Giả 
  Mặt Nạ + 1 Kỹ Năng Vốn Có 
  Hạn Sử Dụng 30 Ngày
  150 Sát Thủ Lệnh - Cấp 2
  Lưu Ý : Phải Có 50 Vạn Trong Rương Mới Thả Được 
  Hạn Sử Dụng 30 Ngày