Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Tính năng:  Phong Lăng Độ
  Từ thuở chí kim quý đồng đạo đã thân thuộc với những cuộc giao tranh tại Bến Tàu 1. Nhưng với 1 server đông bang hội quy tụ như vậy nếu vẫn giữ lối cũ thì trước sau gì chỉ còn 1 hoặc nhiều nhất là 2 bang hội tồn tại tại vì những bang không đủ năng lực rất khó để tranh đua tại Bến 1 và sẽ dẫn đến mất nhiệt Server.

  Thấu hiểu vấn đề đó BDH VOLAMPC xin gửi đến quý cao thủ 1 Tính Năng Phong Lăng Độ hoàn toàn mới. Với sự đột phá này sẽ giúp được nhiều hơn các bang hội tại server có đất dung thân và có thể va chạm với nhau nhiều hơn tạo lên độ nhiệt cho server.

  Với quy trình Phong Lăng Độ mới này các bang hội sẽ có nhiều lựa chọn để giao tranh hơn.
  (1) Giao tranh ngay ngay trên Bến Tàu (lúc thuyền chạy):  Mình kg yêu thích bang hội nào có thể lên trùng bến và tham chiến với bang hội đó
  (2) Giao trạnh tại Đảo Trùng Lâu: Tại đây mình sẽ phải va chạm với 3 bang hội và khi tiêu diệt được đối phương sẽ nhận được thêm 1 Xu / Nhân Vật.
  (3) Đặc biệt nhất:   là Ban Điều Hành hiểu được THỜI GIAN ĐI THUYỀN 40 PHÚT nó rất là dư thừa vì lên toàn treo account tốn thời gian của quý đồng đạo. Nên đã rút ngắn dần như 1/2 thời gian cho quý AE.

  Sau đây là nội dung tính năng.
   

  Bản Đồ Đảo Trùng Lâu 


  Thời gian báo danh - thời gian thuyền chạy - thời gian xuống thuyền đã được rút ngắn x2 thời gian !

   
  Nội Dung Thời Gian ( Phút )  Trạng Thái
  Thời Gian Báo Danh Để Lên Thuyền Phút 0 -> Phút 5 Trạng thái Trên Thuyền và Đảo Trùng Lâu
  Tự động F9 - Khác Màu là PK - Chết không rớt EXP - Không rớt PK
  Boss Thủy Tặc Thường 1  Phút 5
  (Xuất hiện Thủy Tặc thường Lần 1)
  Boss Thủy Tặc Thường 2  Phút 10
  (Xuất hiện Thủy Tặc thường Lần 2)
  Boss Thủy Tặc Thường 3 Phút 15
  (Xuất hiện Thủy Tặc thường Lần 3)
  Xuống thuyền
  Chuyến Thường: AE sẽ xuống ở Bờ Bắc Phong Lăng Độ
  Chuyến Đặc Biệt:  AE sẽ xuống ở Đảo Trùng Lâu
  (Cả 2 nơi đều có NPC Giao Nộp Truy Công Lệnh)
  Phút 20
  (Khi xuống thuyền có 10 giây Bất Tử tránh bị LAG và CHẶN CỔNG)
   
   
  Phong Lăng Độ chuyến thường - Sẽ xuống bến tại Bờ Bắc Phong Lăng Độ
  (Cứ mỗi 1 tiếng là có 1 chuyến thường - kg trùng với giờ Chuyến Đặc Biệt)
   
  Phong Lăng Độ chuyến đặc biệt  - Sẽ xuống bến tại Đảo Trùng Lâu
  (Các khung giờ đặc biệt:    10h00 - 14h00 - 16h00 và 23h00)
  Chuyến đặc biệt
  (10h00 - 14h00 - 16h00)
  Sẽ xuất hiện 1 Boss Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh 
   (Phút 10h25 - 14h25 - 16h25)
  (Tại Đảo Trùng Lâu)
  Chuyến đặc biệt  
  (23h00)
  Sẽ xuất hiện 4 Boss Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh 
   (Phút 23h25)
  (Tại Đảo Trùng Lâu)
   
  Các Lưu Ý 
  (1) Mỗi nhân vật được nộp Truy Công Lệnh 1 lần / ngày   
  (Nộp Truy Công Lệnh nhận ngẫu nhiên 10tr -> 15tr EXP - Không Cộng Dồn)

  (2) Giới hạn Thuyền tất cả chuyến là: là 100 người / bến

  (3) Mỗi nhân vật được đi thuyền 2 chuyến / ngày

  (4) Tại Đảo Trùng Lâu khi tiêu diệt 1 người chơi bất kì sẽ nhận được  1 XU

  (5) Chuyến thường đi thuyền = Lệnh Bài Thường

  (6) Chuyến đặc biệt đi thuyền = Lệnh Bài Thủy Tặc

  (7) Ở Đảo Trùng Lâu vẫn có NPC để AE nộp Truy Công Lệnh

  (8) Những AE lỡ chết sớm hoặc những AE kg có thời gian đi thuyền có thể sử dụng Hoàn Thành Nhanh Phong Lăng Độ để nhận thưởng EXP Truy Công Lệnh

  (9) Người chơi ở các bang hội có thể lựa chọn tiêu diệt đối phương của mình ngay tại Bến Tàu hoặc Tiêu Diệt tại Đảo Trùng Lâu tùy vào chiến thuật các bang hội

  (10) Khi từ thuyền xuống Đảo Trùng Lâu sẽ có 10 Giây Bất Tử để tránh tình trạng 1 Bang Hội nào đó dame mặc định sẳn.
   
   
  Phần thường: Tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh (thường) sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau
  4 Triệu EXP - không cộng dồn
  (Người Kill BOSS)
  Mặc Định
  3 Triệu EXP - không cộng dồn
  (Đứng Gần BOSS)
  Mặc Định
  Phúc Duyên Tiểu - Trung - Đại Mặc Định
  Đại Lực Hoàn Mặc Định
  Phi Tốc Hoàn Mặc Định
  Tiên Thảo Lộ 1h Mặc Định
  Thiết La Hán Xác Suất Rớt
  Thủy Tinh Xác Suất Rớt
  Tinh Hồng Bảo Thạch Xác Suất Rớt
  Thiên Sơn Bảo Lộ Xác Suất Rớt
  Bàn Nhược Tâm Kinh Xác Suất Rớt
   
  Phần thường: Tiêu diệt Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh (ở Đảo Trùng Lâu) sẽ hên xui nhận được các vật phẩm sau
  10 Triệu EXP - không cộng dồn
  (Người Kill BOSS)
  Mặc Định
  5 Triệu EXP - không cộng dồn
  (Đứng Gần BOSS)
  Mặc Định
  2 Hạt Giống Phong Lăng Độ Mặc Định
  Ngẫu nhiên:  100 đến 200 Tử Tinh Khoáng Thạch Xác Suất % Rớt
  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (15 Ngày)
  (Hạn trữ 7 ngày
  Xác Suất % Rớt
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (15 Ngày)
  (Hạn trữ 7 ngày)
  Xác Suất % Rớt
  Hoàng Chân Đơn  (Hạn trữ 15 ngày) Xác Suất % Rớt
  Huyền Chân Đơn (Hạn trữ 15 ngày) Xác Suất % Rớt
  5 Mảnh Đồ Phổ Hoàng Kim Xác Suất % Rớt
   10 Mã Thạch Xích Long Câu Xác Suất % Rớt
  5 Mã Thạch Siêu Quang Xác Suất % Rớt
  Võ Lâm Mật Tịch 3 Xác Suất % Rớt
  Tẩy Tủy Kinh 3 Xác Suất % Rớt
  Mặt Nạ Vương Giả
    ( HSD 3 Ngày )
  Xác Suất % Rớt
  Hoàng Kim Lệnh
   (Hạn trữ 7 ngày)
  Xác Suất % Rớt
  Thiên Kim Lệnh
   (Hạn trữ 7 ngày)
  Xác Suất % Rớt
  Phi Phong Tuyệt Thế (Cấp 2) - Vĩnh Viễn Xác Suất % Rớt
   
  Bản Đồ Đảo Trùng Lâu 
   
  Phần Thưởng - Boss KIM QUỐC ĐẠI HẢI TẶC (Ở ĐẢO TRÙNG LÂU)  - Xuất Hiện 23h25 Tỉ Lệ
  Cặp Nhẫn Vô Danh Giới Chỉ (1 Ngày) Mặc Định
  Ngẫu Nhiên: 1 Cống Nguyệt Phù Dung 3 hoặc 1 Phụng Nguyệt Quả Dung 3 Mặc Định
  Ngẫu Nhiên: 100 đến 200 Tử Tinh Khoáng Thạch Mặc Định   
  Shop Bảo Vật Công Dụng
  Đảo Trùng Lâu - Truyền Tống   ( 2 Xu)
  "Khi sử dụng có thể biến lên Đảo Trùng Lâu "
  Sử dụng sẽ biến ngay lên Đảo Trùng Lâu, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 1 lần
  (Giành cho những AE lỡ thuyền hoặc lỡ té thuyền từ trước đó)
   
   
  Tên Vật Phẩm Công dụng và Nguồn góc
  Hạt Giống (Phong Lăng Độ) Nhận được khi mở Rương Báu Thủy Tặc
  Dùng để đổi lấy Quả Tiềm Năng (Phong Lăng Độ)
   Tại NPC Hàng Rong 7 thành thị
   
   
  NPC Hàng Rong Công Thức Ép
  VLTK - Công Thành Chiến 15 Xu + 1 Hạt Giống (Phong Lăng Độ) 

  Nhận được:  1 Quả Tiềm Năng (Phong Lăng Độ)

  Tỉ lệ 100%
  Quả Tiềm Năng (Phong Lăng Độ) Sử dụng nhận ngay 1 điểm Tiềm Năng
  (Tối đa sử dụng 150 quả / nhân vật)

  *Lưu ý: Theo lộ trình cứ 1~2 Tháng BQT sẽ gia tăng số lượt sử dụng liên tục cho AE
   
  (*) Volampc.Net  Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách !