Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất

  Sau khi trở về môn phái từ Đại Hội Công Thành Chiến, đột nhiên thập đại cao nhân của các môn phái mất tích một cách bí hiểm...

  Tuy nhiên với tuyệt kỹ dò la tin tức thượng thừa của Vạn Sự Thông, lão nhân đã tìm được hành tung của chính xác của các cao nhân bao gồm: Cổ Bách, Lam Y Y, Yên Hiểu Trái, Gia Luật Tị Ly & Tuyền Cơ Tử, Huyền Giác Đại Sư, Đường Phi Yến, Hà Linh Phiêu, Mạnh Thương Lương, Đạo Thanh Chân Nhân, họ đã mang theo bảo vật - Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái hạ sơn không biết vì mục đích gì. Chỉ biết được rằng, bất cứ ai cả gan lại gần sẽ lập tức hồn siêu phách tán!  

  Thời gian cập nhập

  • Sau bảo trì định kỳ vào ngày 18h00 07/02/2023

  (*) Thời gian & điều kiện

  • 20h00 hằng ngày
  • Lập tức biến mất sau bảo trì.
  • Sau 25 phút kể từ lúc xuất hiện sẽ biến mất
  • Cập Nhật Mới ( 22/11/2023 ) : Boss HKMP 5 Con Xuất Hiện : Thành Thị và Động 80 90
  • Boss HKMP 5 Con Xuất Hiện : Đấu Trường Sinh Tử 
  • LƯU Ý : THỨ 4 và Thứ 7 SẼ KHÔNG CÓ BOSS ĐẠI Hoàng Kim
  Tên Boss Đại Hoàng Kim Vị Trí
  Cổ Bách

  Bản Đồ Thành Thị và Bản Đồ Động 80 90 
  Bản Đồ : Đấu Trường Sinh Tử
  Huyền Giác Đại Sư

  Bản Đồ Thành Thị và Bản Đồ Động 80 90 
  Bản Đồ : Đấu Trường Sinh Tử
  Đường Phi Yến

  Bản Đồ Thành Thị và Bản Đồ Động 80 90 
  Bản Đồ : Đấu Trường Sinh Tử
  Lam Y Y

  Bản Đồ Thành Thị và Bản Đồ Động 80 90 
  Bản Đồ : Đấu Trường Sinh Tử
  Đạo Thanh Chân Nhân

  Bản Đồ Thành Thị và Bản Đồ Động 80 90 
  Bản Đồ : Đấu Trường Sinh Tử
  Tuyền Cô Tử

  Bản Đồ Thành Thị và Bản Đồ Động 80 90 
  Bản Đồ : Đấu Trường Sinh Tử
  Mạnh Thương Lương

  Bản Đồ Thành Thị và Bản Đồ Động 80 90 
  Bản Đồ : Đấu Trường Sinh Tử
  Gia Luật Tị Ly

  Bản Đồ Thành Thị và Bản Đồ Động 80 90 
  Bản Đồ : Đấu Trường Sinh Tử
  Hà Linh Phiêu

  Bản Đồ Thành Thị và Bản Đồ Động 80 90 
  Bản Đồ : Đấu Trường Sinh Tử
  Yên Hiểu Trái

  Bản Đồ Thành Thị và Bản Đồ Động 80 90
  Bản Đồ : Đấu Trường Sinh Tử 
   
  * Phần thưởng tiêu diệt BOSS
   
  Người Chơi Tiêu Diệt Boss  Người Chơi Xung Quanh - Đứng Gần Boss
  10.000.000 EXP - Không Cộng Dồn Exp 6.000.000 EXP - Không Cộng Dồn Exp

   

  * Vật phẩm từ BOSS HKMP

  Phần Thưởng Khi Giết Boss Đại HKMP - Chết Rớt Ra  Tỉ Lệ 
  7 - 10 Món Trang Bị Xanh Rác  100% Rớt
  10 Tử Tinh Khoáng Thạch 100% Rớt
  1 Hoàng Kim Bảo Hạp ( HSD 14 Ngày )  Xác Suất % Rớt 
  Bảo Rương HKMP - Random 12 Phái Ngẫu Nhiên (Mở đồ Vĩnh Viễn)
  (Không Được Chọn Hệ Phái)
  Xác Suất % Rớt 
  BẢO RƯƠNG HẠN CHẾ ( Hạn Trữ 7 NGÀY) - 12 Phái
   (Được Chọn Hệ Phái - MỞ Random Đồ 30 NGÀY - CÓ THỂ GIA HẠN)
  Xác Suất % Rớt 
    
  Sử dụng Hoàng Kim Bảo Hạp nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm bên dưới
  Ngẫu nhiên : 10 đến 25 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Võ Lâm Mật Tịch 3
  Tẩy Tủy Kinh 3
  5 Mảnh Đồ Phổ Hoàng Kim
  5 Mảnh Thần Mã Phiên Vũ
  5 Mã Thạch Xích Long Câu
  5 Mã Thạch Siêu Quang

   
  (*) Danh Sách Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái và Đồ Hạn Chế Thời Gian ( Cho Anh Em Chưa Biết Tên Trang Bị HKMP )
   
  Môn Phái Trang Bị
  (*) Thiên Vương                 
  • Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp
  • Hám Thiên Uy Vũ Thúc Yêu Đái 
  • Hám Thiên Kim Hoàn Đại nhãn Thần Chùy
  • Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
  • Hám Thiên Hổ Đầu Khẩn Thúc Uyển
  • Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
  • Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu
  • Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
  • Kế Nghiệp Hỏa Vân Kỳ Lân Thủ
  • Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
  • Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao
  • Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu Hoàn
  • Ngự Long Chiến Thần Phi Quải Giáp
  • Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ Hoàn
  • Ngự Long Tấn Phong Hộ Yển
  • Hạn Chế Thời Gian - Ngự Long Tấn Phong Phát Cơ
  (*) Thiếu Lâm
  • Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
  • Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
  • Mộng Long Đạt Ma Tăng hài
  • Mộng Long Huyền Ti Phát Đái
  • Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội
  • Hạn Chế Thời Gian - Mộng Long Tử Kim Bát Nhã Giới
  • Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa 
  • Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều
  • Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài 
  • Phục Ma Tử Kim Côn
  • Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu
  • Hạn Chế Thời Gian - Phục Ma Vô Lượng Kim Cang Uyển
  • Tứ Không Tử Kim Cà Sa 
  • Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái 
  • Tứ Không Giáng Ma Đao
  • Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
  • Tứ Không Giới Luật Pháp Giới
  • Hạn Chế Thời Gian - Tứ Không Đạt Ma Tăng Hài 
  (*) Đường Môn
  • Băng Hàn Giới Chỉ Phi Đao
  • Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
  • Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
  • Băng Hàn Nguyệt Ảnh Ngoa
  • Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội
  • Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
  • Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
  • Thiên Quang Sâm La Thúc Đái
  • Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc
  • Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn
  • Hạn Chế Thời Gian - Thiên Quang Địa Hành Thiên Lý Ngoa                               
  • Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp
  • Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc
  • Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
  • Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý
  • Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội
  • Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán
  • Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa
  • Địa Phách Khấu Tâm Trạc
  • Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
  • Địa Phách Tích Lịch Lôi Hỏa Giới
  (*) Ngũ Độc
  • U Lung Kim Xà Phát Đái
  • U Lung Xích Yết Mật Trang
  • U Lung Thanh Ngô Triền yêu
  • U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
  • U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển
  • Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
  • Minh Ảo Độc Yết Chỉ Hoàn
  • Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển
  • Minh ảo U Độc ám Y
  • Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển
  • Hạn Chế Thời Gian - Minh Hoan Song Hoàn Xà Khấu
  • Chú Phược Phá giáp đầu hoàn
  • Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù
  • Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa
  • Chú Phược U Ảo Chỉ Hoàn
  • Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
  • Hạn Chế Thời Gian - Chú Phọc Trùng Cốt Ngọc Bội
  (*) Nga Mi
  • Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
  • Vô Gian Thanh Phong Truy Y
  • Vô Gian Cầm Vân Hộ Uyển
  • Vô Gian Phất Vân Ti Đái
  • Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ
  • Hạn Chế Thời Gian - Vô Gian Thanh Phong Nhuyễn Kịch
  • Vô Ma Tử Khâm Cà Sa
  • Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
  • Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
  • Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn 
  • Vô Ma Ma Ni Quán
  • Hạn Chế Thời Gian - Vô Yểm Thu Thủy Lưu Quang Đái
  • Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán
  • Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
  • Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối
  • Vô Trần Từ Bi Ngọc Ban Chỉ 
  • Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn
  (*) Thúy Yên
  • Tê Hoàng Phụng Nghi Đao
  • Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y 
  • Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
  • Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển
  • Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn 
  • Hạn Chế Thời Gian - Tê Hoàng Huệ Tâm Trường Sinh Khẩu
  • Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
  • Bích Hải Hồng Linh Kim Ti Đái
  • Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
  • Bích Hải Hồng Lăng Đa
  • Bích Hải Khiên Tê Chỉ Hoàn
  • Hạn Chế Thời Gian - Bích Hải Hoàn Châu Tuyên Thanh Cân
  (*) Cái Bang
  • Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
  • Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
  • Đồng Cửu Phi Long Đầu Hoàn
  • Đồng Cửu Tiềm Long Yêu Đái
  • Đồng Cửu Kiến Long Ban Chỉ 
  • Hạn Chế Thời Gian - Đồng Cửu Ngự Long Ngọc Bội 
  • Địch Khái Lục Ngọc Trượng
  • Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển
  • Địch Khái Cửu Đại Cái Y 
  • Địch Khái Triền Mãng Yêu Đái
  • Địch Khái Thảo Gian Thạch Giới 
  (*) Thiên Nhẫn
  • Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương 
  • Ma Sát Tàn Dương Ảnh Huyết Giáp
  • Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Uyển
  • Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu
  • Ma Sát Vân Long Thổ Châu Giới
  • Hạn Chế Thời Gian - Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Hoàn
  • Ma Hoàng Huyết Y Thúc Trạc
  • Ma Hoàng Kim Giáp Khôi
  • Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái
  • Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên
  • Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa
  • Hạn Chế Thời Gian - Ma Hoàng Dung Kim Đoạn Nhật Giới
  • Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
  • Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên
  • Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý 
  • Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
  • Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới
  • Hạn Chế Thời Gian - Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Đái
  (*) Võ Đang
  • Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào
  • Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
  • Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
  • Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng Giới
  • Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
  • Hạn Chế Thời Gian - Lăng Nhạc Vô Ngã Thúc Đái
  • Cập Phong Chân Vũ Kiếm
  • Cập Phong Tam Thanh Phù 
  • Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm
  • Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
  • Cập Phong Thanh Tùng Pháp Giới
  • Hạn Chế Thời Gian - Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Uyển
  (*) Côn Lôn
  • Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
  • Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái
  • Sương Tinh Ngạc Sương Đạo Bào
  • Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh Thủ
  • Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái
  • Sương Tinh Phong Bạo Chỉ Hoàn
  • Hạn Chế Thời Gian - Sương Tinh Lưu Tinh Cản Nguyệt Khấu
  • Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch Quan
  • Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
  • Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái
  • Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi Giới
  • Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
  • Hạn Chế Thời Gian - Lôi Khung Linh Ngọc Ẩn Lôi Uyển
  • Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
  • Vụ Ảo Tung Phong Tuyết Ảnh Ngoa
  • Vụ ảo Ki Bán phù chú
  • Vụ Ảo Thanh Ảnh Huyền Ngọc Bội 
  • Vụ Ảo Thúc Tâm Chỉ Hoàn 
  (*) Tiêu Dao
  • Hoa Sơn Phù Vân Sa Y 
  • Hoa Sơn Phù Vân Chi Kiếm
  • Hoa Sơn Phù Vân Tử Hài
  • Hoa Sơn Phù Vân Ni Quán
  • Hoa Sơn Phù Vân Thượng Giới
  • Hạn Chế Thời Gian Hoa Sơn Phù Vân Yêu Đái
  • Hoa Sơn Trùng Vân Y Bào
  • Hoa Sơn Trùng Vân Tuyệt Kiếm
  • Hoa Sơn Trùng Vân Yêu Khấu
  • Hoa Sơn Trùng Vân Hộ Uyển
  • Hoa Sơn Trùng Vân Giới Chỉ
  • Hạn Chế Thời Gian Hoa Sơn Trùng Vân Y Ngoa
  (*) Hoa Sơn
  • Tiêu Dao Tuyệt Tình Y 
  • Tiêu Dao Tuyệt Tình Kiếm
  • Tiêu Dao Tuyệt Tình Đái
  • Tiêu Dao Tuyệt Tình Hộ Uyển
  • Tiêu Dao Tuyệt Tình Giới 
  • Hạn Chế Thời Gian Tiêu Dao Tuyệt Tình Nguyệt Khấu
  • Tiêu Dao Nguyệt Ảnh Hạng Châu
  • Tiêu Dao Nguyệt Ảnh Cầm Ma
  • Tiêu Dao Nguyệt Ảnh Ngọc Khấu
  • Tiêu Dao Nguyệt Ảnh Cẩm Đái
  • Tiêu Dao Nguyệt Ảnh Tâm Trang
  • Hạn Chế Thời Gian Tiêu Dao Nguyệt Ảnh Hộ Uyển

  Lưu Ý : BOSS tính người kết thúc. Kết thúc lượm được hết